Ordenanza N° 016/85

Referente a establecer horarios de venta a comercios que expendan Bebidas Alcohólicas.

MODIFICADA POR ORDENANZA N° 164/94.